ÄNDAMÅL

Att årligen fördela den av ifrågavarande medel fallande årliga avkastningen. Berättigade till understöd från fonden skola vara inom Eksjö stads och landsförsamlingar boende, behöfvande personer, i första hand åldringar samt vidare sådana behövande, som stått i släktskap med underofficerare eller manskap vid min faders hära regemente ”Smålands husarer” – alla, naturligtvis, utan hänsyn till deras politiska eller religiösa uppfattning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pettersson-Lindebladska fonden
Organisationsnummer:802479-8913
Adress:
  • Eksjö Kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 575 80 Eksjö
Telefonnummer:0381-36065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 435 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS