ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål ska vara att främja det ekonomiska intresset hos anställda, aktieägare och bolag inom Permobil-koncernen genom (i) att äga, direkt eller indirekt, och förvalta finansiella instrument i lnstoria lnvest AB, org nr 556930-2630, eller annan enhet inom Permobil-koncernen, (ii) att mot betalning sälja sådana instrument till nyckelpersoner inom Permobil-koncernen i syfte att ta in nya deltagare i vid var tid gällande incitamentsprogram för Permobil-koncernen, eller till annan inom ramen för ingångna avtal avseende incitamentsprogram för Permobil-koncernen, (iii) att mot betalning förvärva sådana instrument från befintliga och före detta nyckelpersoner inom Permobil-koncernen i syfte att möjliggöra utträde från vid var tid gällande incitamentsprogram för Permobilkoncernen, eller från annan inom ramen för ingångna avtal avseende incitamentsprogram för Permobil-koncernen, samt (iv) upphämta finansiering för sin verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Permobil MSPV
Organisationsnummer:802478-3907
Adress:
  • Permobil AB
  • Box 120
  • 861 23  Timrå
Telefonnummer:060-595900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS