ÄNDAMÅL

Fonden skall göras räntebärande och endast årliga avkastningen får användas.Årliga nettoavkastningen av denna fond skall användas sålunda:a) Hälften av avkastningen skall användas till Nosaby kyrkas förskönande,anskaffande av biblar till konfirmander och i övrigt det som gagnar kyrkan.b) En fjärdedel av avkastningen skall användas till julgåvor åt fattiga och behövandeinom församlingen.c) En fjärdedel av avkastningen skall användas till skolresor och premier åt flitigaoch välartade barn inom församlingen, som går i Hammars skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Platoff i Hammar donationsfond
Organisationsnummer:838201-9902
Adress:
  • Nosaby församling
  • Nosabyvägen 246
  • 291 47 Kristianstad
Telefonnummer:044-190 970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 814 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS