ÄNDAMÅL

Per Nordström överlämnade 1 januari 1894 en summa av 500 kr till
fattigvårdsstyrelsen. Detta belopp skulle genom räntetillväxt växa till ett kapital
motsvarande 1 000 kr. Därefter skulle den årliga räntan på detta belopp utdelas till
fattiga och nödställda inom ”Westerhiske by och Kyrkobordet samt Grubbe by”.
Utdelningen skulle helst ske strax före jul varje år.
Den 7 maj 1897 gav Per Nordström 425 kr att under samma villkor brukas, med
förbehållet att han själv under sin livstid få utdela räntan till fattiga.
Ytterligare 1 000 kr skänktes av honom 6 januari 1905 för att under ovan liknande
villkor förvaltas och delas ut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Nordströms Donationsfond
Organisationsnummer:894001-5095
Adress:
  • UmeÃ¥ Kommun
  • Skolgatan 31 A
  • 901 84 UmeÃ¥
Telefonnummer:090-16 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS