ÄNDAMÅL

Att till medlemmar i familjen Per Gunnar Lindell ge bidrag under angivna villkor: 1. bidrag för studier och forskning, under villkor att bidragstagaren visat studielämplighet 2. bidrag för anskaffande av bostad, under villkor att bidragstagaren ejhar ekonomiska möjligheter att själv bestå medel 3. bidrag för periodiskt understöd, under villkor att bidragstagaren är i ekonomiskt behov Med medlemmar i familjen Per Gunnar Lindell avses Per Gunnar Lindelll själv, hans eventuella maka, och hansbarn och deras efterkommande. Stiftelsens skall för detta ändamål utdela bidrag med utnyttjande av de medel – jämte avkastningen därav – som stiftelsen erhållit genom donation, samt framledes kan komma att erhålla. Stiftelsen får också, om styrelsen så enhälligt beslutar, utdela del av eventuella överskott till välgörande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per-Gunnar Lindell
Organisationsnummer:802014-1563
Adress:
  • Morabergsvägen 16
  • 13333 Saltsjöbaden
Telefonnummer:070-6312200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS