ÄNDAMÅL

Avkastningen från fonden disponerades för ändamål inom fattigvården. Enligt Kungl Maj:t skrivelse 18 december 1936 får fonden användas som bidrag till täckande av kostnaderna för uppförande och inredning av det färdigställda ålderdomshemmet vid stadens försörjningsinrättning. Som villkor ställdes ” att minst en plats ställdes till förfogande för beredande av kostnadsfri vård åt sådan i Gefle stad hemmahörande behövande person, av kategorin tjänstefolk, som icke är berättigad till fattigvård enligt 1 § fattigvårdslagen, samt att en mot nuvarande behållning i fonden svarande del av värdet å ålderdomshemmet i fortsättningen räkenskapsmässigt redovisas så som tillhörande fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Ennes fond
Organisationsnummer:802480-8985
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 366 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS