ÄNDAMÅL

Hälften av räntan å fonden skall läggas till kapitalet, till dess att detta vuxit till 30 000 kronor. Den andra hälften skall användas dels till underhåll och vård, av Adolf Fredrik Erikssons och Per August Erikssons gemensamma grav och till deras broder Erik Johan Erikssons grav, dels till Hackvads kyrkogårds förskönande. Vad som sedan återstår av räntan får kyrkorådet använda efter gottfinnande till kyrkliga ändamål inom Hackvads församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per August och Adolf Fredrik Erikssons donationsfond
Organisationsnummer:802480-7276
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:52 799 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS