ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall årligen av teologiska fakulteten utdelas såsom stipendium åt någon vid universitetet vistande, från mindre bemedlat hem, prästhem eller jordbrukarehem, i Skåne eller Småland kommen teologie studerande, som gjort sig känd för flit och gott uppförande samt visat framsteg i de teologiska studierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond
Organisationsnummer:802478-3956
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS