ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 15 % tilläggas kapitalet och återstoden genom Överstyrelsens försorg före den 1 juli överlämnas till Stiftelsen Röda Kors-hemmet. Denna stiftelses styrelse har att använda dessa medel till beredande av billigare vård för i hemmet intagna behövande sjuka. Skulle Stiftelsen Röda Kors-hemmet av någon anledning upphöra äger Överstyrelsen rätt bestämma om avkastningens användning för annat liknande humanitärt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pehr Ando Wikströms minne
Organisationsnummer:802426-7661
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 Stockholm
Telefonnummer:08-452 46 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS