ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att jobba med positiv freds- och demokratifrämjande kulturarbete nationellt och internationellt för att stärka och förbättra livssituationen för barn och ungdomar i världen. Varje barn ska kunna leva under trygga och rättvisa förhållanden som vi bidrar till genom att använda kultur för att skapa en bättre social tillvaro. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad med utgångspunkt från FNs barnkonvention, artikel 12.Genom kulturen som verktyg arbetar vi för att barn och ungdomar ges möjlighet till utbildning, kunskap om sina rättigheter och skyldigheter samt verktyg för att förverkliga och leva efter sin kunskap. Vi arbetar för mångfald och rättvisa i samhället i syfte att motverka diskriminering. Alla barn och unga ska ges möjlighet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller social tillhörighet att leva ett rikt liv, arbeta och bidra till det globala och lokala samhällets utveckling.Ändamålet strävar också att genom kulturell kunskap och utbildning bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Peace & Love Foundation
Organisationsnummer:802477-8964
Adress:
  • Borganäsvägen 39-42
  • 784 33 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-169 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS