ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till s k Pauvres Honteux till ett antal av 60. Eventuellt överskott av disponibla medel skall användas till extra utdelning åt andra fattiga. Ingen som ej är född eller i fem års tid vistats inom Carl Johans församling erhåller understöd ur stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pauvres Honteux Vänner i Göteborgs Carl Johans församling
Organisationsnummer:857202-9810
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • GÖH 420
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-62 25 16
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 899 845 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS