ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i Helsingborgs kommun bedriva skolundervisning på kristen grund. Utgångspunkten för verksamheten är den judisk-kristna traditionen, där Gud står i centrum. Verksamheten vilar sålunda på en kristen etisk och ideologisk grund med Bibeln som utgångspunkt. I ett samhälle där kristendomen mist sin roll som normgivare är detta en förutsättning för att kunna ge den trygghet och det värde varje individ behöver och för att skolan skall kunna ha en fostrande roll och fungerande undervisning. Skolan skall erbjuda en existensiell helhetssyn där hem och skola går hand i hand.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pauliskolan
Organisationsnummer:843002-1918
Adress:
  • Norra Hunnetorpsvägen 115
  • 256 65 Helsingborg
Telefonnummer:042-16 02 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS