ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning skall användas till förströelse för patienter inom slutenvården inom det psykiatriområde som motsvarar Göteborgs och Bohus den 31/12 1997. Stiftelsens årliga avkastning får ej användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från försäkringskassan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Patientsocial miljö inom psykiatrin
Organisationsnummer:862000-9293
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:640 400 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS