ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan är avsedd att vidmakthålla och utvidga lasarettets bibliotek, men även att på annat sätt bereda de sjuka någon förströelse. Skulle fonden i en framtid växa till sådan storlek, att den blir mer än tillräcklig för nu nämnda ändamål må den även kunna användas för att bereda behövande sjuka, då de utskrivas från lasarettet något tillfälligt mindre understöd i form av penningbidrag eller på annat sätt.Donationen förvaltas av Direktionen på sätt, den anser ändamålsenligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Patienternas donationsfond
Organisationsnummer:835000-7723
Adress:
  • Landstinget Blekinge
  • 371 81 Karlskrona
Telefonnummer:0455-731000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 438 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS