ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning inom området för odontologisk profylaktik, i första hand rörande karies. Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utdelning av bidrag till i första hand svenska, i andra hand skandinaviska och i tredje hand utomskandinaviska vetenskapsmän för sådan forskningsverksamhet som avses i § 1. Stiftelsen må vidare anslå medel för skapande och/eller vidmakthållande av en institution för profylaktisk odontologisk målforskning. Stiftelsens tillgångar må icke användas för annt ändamål än nu sagts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning
Organisationsnummer:802002-7184
Adress:
  • Peter Lingström, Institutionen för odontologi
  • Box 450
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7862932
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS