ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att häften av den varje år utgående räntan skall användas till plantering och underhåll av den av mig för kommunens räkning bekostade parkbiten i kyrkbyn och den andra räntehälften lägges till kapitalet så att dess köpkraftsvärde genom inflation ej förminskas. När kapitalet ej längre behöver tillskott för penningsvärdets bibehållande, skall de räntemedler istället gå till plantering å plats kommunen framdeles anordnar eller, om så ej sker, till premiering av enskillda sockenbors vällyckade blomsterplanteringar, närmast inom kyrkbyn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Park- och Trädgårdsfonden
Organisationsnummer:835600-6174
Adress:
  • Ronneby kommun
  • 372 80 Ronneby
Telefonnummer:0457-61 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:137 712 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS