ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att befrämja bostadsförsörjning för folkpensionärer inom Lekvattnets församling, Fryksände kommun att för den skull förvärva fastigheter i syfte att där uppföra samt att förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan som stipuleras i ett av Charlottas och Hilmer Jönsson, den 4 jan. 1961, undertecknat testamente och till vilket utgår statligt och/eller kommunalt stöd. Enligt Kammarkollegiets beslut 2017-06-16 ändras ”Fryksände kommun” till ”Torsby kommun samt att lydelsen ”och till vilket utgår statligt och/eller Kommunalt stöd” upphävs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pakkalamps Pensionärshem
Organisationsnummer:874000-0818
Adress:
  • Bokhållarna AB
  • Mårbacken 30
  • 685 91 TORSBY
Telefonnummer:0560-147 81
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 218 415 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS