ÄNDAMÅL

-Till dels ferieresor, anordnade för skolbarn, i vad angår barn, som är boende vid Lessebo pappersbruk eller därunder i lydande, i Kronbergs län belägna företag, däri inberäknat jordbruk, och vars far eller mor är eller varit arbetande därstädes, dels och för ferieresor för arbetare och arbeteskor under 21 år vid Lessebo pappersbruk eller företag, varom nyss nämnts.-Utdelning av premier i folk- och småskolor i Hovmantorps och Ljuders församlingar åt barn, som är boende vid Lessebo pappersbruk eller därunder lydande, i Kronbergs län belägna företag, däri inberäknat jordbruk, och vars far eller mor är eller varit arbetande därstädes. -Till inköp och inbindning av böcker för vid bruket befintligt bibliotek, disponibelt för de vid bruket arbetande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen PA Nordstedt och Söners donationsfond
Organisationsnummer:829500-3068
Adress:
  • Marianne Blad
  • Äspet 161
  • 247 99 Genarp
Telefonnummer:073-987 44 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS