ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen efter hörande av sociala centralnämnden.Utdelningen skall användas för åtgärder i syfte att minska bostadsproblemet för behövande åldersstigna ensamstående personer från förutvarande Västerviks stad. Om särskilda skäl föreligger, får i samma syfte fondens avkastning även användas för att tillgodose äkta makar samt personer från övrig del av Västerviks nuvarande kommun än förutvarande staden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen P H Kindmarks donationsfond
Organisationsnummer:833600-0818
Adress:
  • Västerviks kommun
  • 593 80 VÄSTERVIK
Telefonnummer:0490-88014
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 096 255 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS