ÄNDAMÅL

Räntan skall användas till vilo- och rekreationsanslag för till hemmet hörande eller därifrån utexaminerade sjuksköterskor. Till kapitalet årligen läggas minst en tiondel av den därå upplupna räntan. Övriga räntemedel skola årligen användas till vilo- och rekreationsanslag, för att sätta därov i behov varande sköterskor i tillfälle att söka återhämta krafterna. För att från fonden utgående anslag skola bliva så effektiva som möjligt bör den disponibla avkastningen icke för mycket uppdelas, utanutgöra en verklig och kraftig hjälp för dem, som därav komma i åtnjutande, och önskar jag därför, att i intet fall något anslag skall utgå med lägre belopp än femhundra (500) kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen P. Erikssons Vilo- och rekreationsfond
Organisationsnummer:802405-8532
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4524600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS