ÄNDAMÅL

Fondens afkastning skall användas till studieunderstöd åt ordinarie eller specialstuderande i de två sista årskurserna af högskolans program för materialdesign, hvilka utmärka sig genom flit och hedrande uppförande och äro af svensk nationalitet, med företräde vid i öfrigt lika kvalifikationer för personer födda i eller häörstammande från Nora eller Torsåkers bergslager.Stipendium kan ock under högst två år tilldelas person, som omedelbart efter fullbordad utbildning, utan att samtidigt innehafva aflönad fastbefattning, önskar genom forsatta studier eller resor söka vidare utbildning i sitt fack, hvarom då uppgift skall lemnas vid det fortsatta stipendiets sökande.Sådant fortsatt stipendium bör företrädesvis tilldelas person, som under minst ett år af sin utbildning åtnjutit understöd från fonden. För att utgående stipendium må blifva möjligast effektiva, bör fondens afkastning icke uppdelas utom i exceptionella fall samt då det gäller studerande vid högskolans program för materialdesign, men kan tilldeladt stipendium uppdelas i flere utbetalningar, om så skulle finnas lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen P. Erikssons stipendiefond
Organisationsnummer:802405-4697
Adress:
  • KTH
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS