ÄNDAMÅL

Ändamålsbestämmelse enl. Kammarkollegiets permutationsbeslut 2002-12-16: Stiftelsens ändamål är i första hand att lämna bidrag till bostad åt mindre bemedlade bröder tillhörande frimurareordens femte fördelning eller änkor och barn efter sådana bröder och – om sådana mottagare saknas – i andra hand att lämna bidrag till senior- och pensionärsverksamhet för bröder tillhörande frimurareordens femte fördelning och deras makor samt änkor efter sådana bröder samt till verksamhet för barn till sådana bröder. För utdelning får användas nio tiondelar av den årliga avkastningen från stiftelsens tillgångar. En tiondel skall tillföras det bundna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överste Reinhold Geijers Frimurarfond för Värmländska Provinsiallogen
Organisationsnummer:873200-3341
Adress:
  • Tingvallagatan 15
  • 652 25 KARLSTAD
Telefonnummer:054-144080
E-post:VPL@frimurareorden.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 232 277 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS