ÄNDAMÅL

Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 1975-08-25 ska stiftelsens avkastning användas till stipendier åt ynglingar eller flickor, födda vid Munkfors, eller söner eller döttrar till ingenjörer, tjänstemän eller arbetare, som varit anställda vid Munkfors Bruk, vilka önskar utbilda sig för verksamhet inom järnhanteringen eller annat yrke, för vilket de röjt anlag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överingenjör Gustaf Janssons Munkforsfond
Organisationsnummer:872800-1788
Adress:
  • Box 503
  • 684 28 MUNKFORS
Telefonnummer:0563-160 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 108 960 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS