ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fonden skall vara till hjälp för handikappade människor inom Eslövs kommun genom att de från fonden kan söka om bidrag till tekniska hjälpmedel, rehabiliterings- kurser, utbildning och motsvarande för att underlätta de handikappades dagliga tillvaro.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ove och Dagny Steinwalds handikappfond
Organisationsnummer:846502-7368
Adress:
  • Eslövs Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 241 80 ESLÖV
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS