ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, som är mantalsskrivna i Tibro eller Skövde kommuner, skall kunna söka bidrag ur stiftelsen. Beslutade bidrag skall användas till rekreation, resor och fritidsaktiviteter som stimulerar och bidrager till en aktiv och innehållsrik tillvaro för stödberättigad person och dennes eventuelle ledsagare. Av den årliga nettoavkastningen skall 10% läggas till stiftelsens kapital. Av den årliga nettoavkastningen får högst 5% användas till porto och övriga administrativa kostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ove Larsson
Organisationsnummer:866601-5519
Adress:
  • Leif Wik
  • Viken Sjöbacka
  • 543 94 TIBRO
Telefonnummer:0706-761476
E-post:leif.wik@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 905 748 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS