ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årligen bedriva hjälpverksamhet dels genom Lutherhjälpen inom dess verksamhetsområde och dels genom S:t Petri och S:t Pauli församlingar inom Malmö kommun. Hjälpverksamheten skall ske på ett sådant sätt som avses i § 3 i lagen om arvsskatt och gåvoskatt genom att hjälp lämnas för ändamål som främja dels “barns och ungdoms vård och fostran och utbildning” och dels “vård av behövande ålderstigna eller sjuka”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Otto och Eufemia Sjöstedts minnesfond
Organisationsnummer:846002-1507
Adress:
  • Swedbank Market
  • Lennart Knutsson
  • 205 60 MALMÖ
Telefonnummer:040-24 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:894 659 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS