ÄNDAMÅL

Kvarlåtenskapen skall i övrigt i sin helhet med den inskränkning, som betingas av förestående till förmån för Karl August Hansson och Agnes Hansson givna nyttjanderätt, tillfalla Föreningen De Blindas Vänner i Göteborg, att av föreningen på ett omdömesgillt sätt förvaltas och användas till hjälp och uppmuntran till blinda personer inom Brastads och Lyse socknar i Göteborgs och Bohus län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ottilia Hanssons testamentsfond
Organisationsnummer:855102-3479
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484121
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 824 311 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS