ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst tio procent läggas till fondkapitalet och resten utbetalas som stipendium till manlig eller kvinnlig Skaradjäkne, som studerar vid något av universiteten i Uppsala eller Lund, som är i behov av ekonomisk hjälp, som minst tre terminer studerat vid gymnasieskolan i Skara och två terminer vid universitetet, och som också under den termin då stipendiet sökes är inskriven i Västgöta nation.För stipendiets erhållande fordras icke att vederbörande erhållit slutbetyg vid gymnasieskolan i Skara. Stipendiet skall i första hand vara ”nödhjälp” och icke belöning för framsteg i studier.Stipendiet skall vart tredje år utbetalas till Skaradjäkne vid universitetet i Uppsala och i övrigt till Skaradjäkne vid universitetet i Lund. Första utbetalningen skall göras till Uppsala därefter två år i rad till Lund och sedan åter till Uppsala osv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ossian Mellins universitetsstipendium nr 1
Organisationsnummer:868401-1441
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 SKARA
Telefonnummer:0511-32000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:658 571 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS