ÄNDAMÅL

1. [..] att stödja vidareutbildning av unga organister, vilka efter avslutad grundutbildning bedöms särskilt och synnerligen lovande. 2. Stipendiat må förlägga sin vidareutbildning såväl i Sverige som utomlands. 3. Av fondens avkastning skall årligen minst 10 % läggas till dess kapital, varefter återstoden, sedan avdrag skett för fondens eventuella förvaltningskostnader, skall användas för i 1. ovan angivet ändamål. 4. Stipendium som utdelas bör vara minst 10 000 kr, vilket f.n. motsvarar c:a 40 % av ett s k basbelopp. Den sålunda angivna minimisumman bör anpassas till basbeloppet för det år stipendiet utdelas eller, därest systemet med basbelopp väsentligt skulle komma att ändras, på annat sätt anpassas till penningvärdets förändring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oskar Lindbergs orgelstipendium
Organisationsnummer:802477-8220
Adress:
  • Kungl.Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4071811
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS