ÄNDAMÅL

Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond har till ändamål att i enlighet med dessa stadgar främja frivilligt arbete inom den svenska kyrkan och i dess anda, varvid såväl kristligt-kulturella strävanden som kyrklig verksamhet av mera centralt religiös karaktär må understödjas. Så länge Sigtunastiftelsens verksamhet bedrivs i stort sett enligt hittills hävdvunna former i Manfred Björkquists anda, skall fondens ändamål huvudsakligen och i första hand vara att stödja Sigtunastiftelsens verksamhet inom undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond
Organisationsnummer:802010-7408
Adress:
  • Susanne Forsman
  • Carnegie Investment Bank AB
  • 10338 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58869128
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS