ÄNDAMÅL

Av disponibel avkastning skall årligen femhundra kronor användas till understöd eller pension åt extra ordinarie biträden vid akademien eller de under dess vård ställda samlingar. Dessutom avsätts årligen etthundra kronor till ett pris vart femte årpå Akademiens högtidsdag att tilldelas någon person för ett förtjänstfullt arkeologiskt arbete utgivet från trycket under de närmaste därförut förflutna fem åren. Återstoden av avkstningen används för tryckning av något genom Akademien utgivet arkeologiskt arbete på vars titelblad sätts ”tryckt på bekostnad av (eller med understöd av) Stiftelsen Oscar Montelii fond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Montelii Fond
Organisationsnummer:802409-0485
Adress:
  • Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4404280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS