ÄNDAMÅL

Har till ändamål att genom sin ränteavkastning sätta Svenska Läkaresällskapet i tillfälle att med pris belöna värdefulla, av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik. Sedan fondens kapital uppnått ett belopp av 10.000 kronor, skall vart fjärde år räntemedlen sedan minst 1/6 av desamma årligen lagts till kapitalet i jämna hundratal utdelas såsom fondens pris. Vad som icke utdelas lägges till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Medins fond
Organisationsnummer:802403-6140
Adress:
  • Box 738
  • 101 36 Stockholm
Telefonnummer:08-440 88 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS