ÄNDAMÅL

Den del av fondens avkastning, vilken årligen till fondens styrelse avlämnas, skall sedan medel till nödiga förvaltningskostnader blivit avsatta, sålunda användas: att intill två tredjedelar av återstoden utdelas i form av pensioner åt ålderstigna,aktningsvärda och i behov av ekonomiskt understöd varande personer, tillhörande handels- eller hantverksklassen, vilka under åtminstone större delen av sitt liv varit boende i Göteborg, med rätt dock för fondens styrelse att av berörda två tredjedelar även lämna understöd genom gåva eller räntefria lån, för beredande av förlagsmedel åt i Göteborg mantalsskrivna i behov av sådant understöd varande hantverkare; samt att intill en tredjedel av nämnda återstod lämnas till understöd åt föreningar eller enskilda anstalter, vilkas ändamål är att åstadkomma förbättring av medellösa barns hälsa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Osbeckska fonden
Organisationsnummer:857500-3994
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 736 613 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS