ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Orust kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Orustbostäder
Organisationsnummer:758500-2103
Adress:
  • Box 33
  • 472 21 Svanesund
Telefonnummer:0304-799400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:504 399 049 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS