ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden får användas för att bestrida utgifter som det normalt ej ankommer på huvudmannen att sörja för, t ex- kostnader i samband med arrangemang som kliniken ordnar för att informera om verksamheten och vartill föreläsare inbjuds- bidrag till kostnader för översättning och tryck av uppsats avhandling e dyl- trivselfrämjande åtgärder för patienter och personal- studieresor- bidrag till anskaffning av material och utrustning för speciella ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ortopedisk-kirurgiska klinikens allmänna fond
Organisationsnummer:802407-6765
Adress:
  • Stockholms läns landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS