ÄNDAMÅL

Stiftelsen har i huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till onkologiska klinikerna i Linköping bedriven vetenskaplig forskning. Stiftelsen skall därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med forskningen, således även kostnader för utrustning, kostnader i samband med gästande forskares föreläsningar och vistelse i Linköping, kostnader för forskares bevistande av vetenskapliga kongresser, symposier och studiebesök på annan ort.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Onkologiska Klinikernas i Linköping Forskningsfond
Organisationsnummer:822001-6334
Adress:
  • Chatarina Malm
  • Nedre Norrängen 13a
  • 589 65 Bestorp
Telefonnummer:013-286885
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 025 976 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS