ÄNDAMÅL

Stiftelsen vill inspirera människor till att vilja bidra till en bättre värld.Stiftelsen vill fästa omvärldens uppmärksamhet på utsatta grupper runt om i världen såsom hemlösa, sjuka, svältande, föräldralösa, katastrofdrabbade och andra behövande. Syftet är också att inspirera och motivera människor till att bidra på olika sätt.Detta kan ske till exempel genom att anordna aktiviteter som fäster omvärldens uppmärksamhet på utsatta grupper i samhället och världen. Stiftelsen kan även fungera som en paraplyorganisation för människor och organisationer som genom egna projekt hjälper behövande runt om i världen. Efter styrelsens godkännande av dessa projekt kan de drivas i stiftelsens namn.Stiftelsen ska även skapa egna resurser genom egna ordnade aktiviteter, såsom exempelvis anordnade av galor, mediauppmärksammade aktiviteter eller andra motsvarande evenemang.De medel som stiftelsen genom evenemang, gåvor eller på annat sätt kommer att förfoga över ska användas för att stödja behövande i världen, såsom hemlösa, sjuka, svältande, föräldralösa, katastrofdrabbade och andra behövande. Detta kan, men behöver inte, ske i samarbete med etablerade hjälporganisationer. Sådant stöd kan även bestå i att bidra till forskning eller andra förbättringar för de utsatta grupper som stiftarna värnar om. Det kan även bestå i att utdela anslag till personer eller organisationer som främjar stiftelsens ändamål.Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen OneKindAct
Organisationsnummer:802426-7927
Adress:
  • Nina von Krusenstierna
  • Narvavägen 30
  • 115 22 Stockholm
Telefonnummer:0733-521932
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS