ÄNDAMÅL

Den del af fondens ränteavkastning, som sålunda icke tillföres kapitalet, skall efter Drätselkammarens bepröfvande årligen eller efter hopsamling för två eller flera år i sänder användas till bekostnande av sådana anordningar, anläggningar eller byggnader som kunna finnas tjänliga till ytterligare försköning af det staden tillhöriga området af Galgberget till utveckling och förkovran af en rikare flora och fågelfauna därstädes, samt till befrämjande af den besökande allmänhetens trefnad och bekvämlighet på samma område, men likväl icke äro af sådan beskaffenhet, att desamma böra bekostas af kommunens egna medel eller skäligen kunna förväntas ändock blifva af kommunen på egen bekostnad verkställda, och må fondens avkastning således icke användas till ändamål, hvarigenom kommunens innevånare skulle beredas lindring i dem påhvilande utskylder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Onämnd Givares Galgbergsfond
Organisationsnummer:849200-2962
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:217 712 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS