ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bevara Olshammarsgården för framtiden, dels för att bevara Heidenstamsminnet, dels för att tillgodose Hammars församlings behov, dels för att tillvarata kommunens intressen, i synnerhet för turismen, men även för att ha Olshammarsgården som ett kompletterande kulturcentrum i bygden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olshammarsgården
Organisationsnummer:875700-6989
Adress:
  • Lennart Andersson
  • Lunnagårdsvägen 16
  • 696 74 HAMMAR
Telefonnummer:0583-770333
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:234 559 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS