ÄNDAMÅL

Fonden har som syfte, att genom ekonomiskt stöd stimulera intresse för sin hembygd hos dalsländsk ungdom mellan 15 och 25 år och för att de därmed, i Olof Ljungs anda, förhoppningsvis kan bli framtidens ”traditionsbärare” inom sitt landskap. Om inte denna ungdom tidigt blir medveten om hur viktigt och värdefull deras födelsebygd är, kommer mycket av det de borde slagit vakt om, för alltid gått förlorat i ett snabbt föränderligt och allt mera historielöst samhälle. Nämnda åldersgrupp av ungdomar kan genom denna fond få möjlighet, att vid årlig stipendieutdelning mottaga en penningsumma, vilken förhoppningsvis kan sporra dem, att inom olika områden engagera sig för den bygd där de är bosatta eller där deras släkt varit förankrad, inte sällan under många generationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof Ljungs fond för dalsländsk ungdom
Organisationsnummer:802478-1927
Adress:
  • Lenah Hedin
  • Bänteruds Gammelgård
  • 661 93 Säffle
Telefonnummer:0707-895168
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:300 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS