ÄNDAMÅL

Livränta till vissa i testamentet angivna personer. Den avkastning, som icke tages i anspråk för ovannämnda ändamål, skall årligen av stiftelsens styrelse utdelas såsom understöd till i Gävle stad, oavsett församling, bosatta pauvre honteux, vilka äro födda i Gävle. Understödsbeloppet skola i regel vara minst etthundra kronor och högst trehundra kronor.Understödsbeloppet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 1979-09-28 till minst en trettiondel och högst en tiondel av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för november månad året före utdelningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof August, Axeline och Eva Brodins Minne
Organisationsnummer:885001-9889
Adress:
  • Kaplansgatan 1
  • 803 20 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 04 48
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 780 600 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS