ÄNDAMÅL

Att utveckla och uppmuntra längdskidåkningen i Jämtland. Ur stiftelsen skall årligen utdelas ett stipendium tilll lämplig junior eller senior som visat osedvanligt goda resultat, tagit medalj, vid antingen nationella eller internationella tävlingar.Mottagaren av stipendiet skall i första hand vara någon som tävlar för en klubb inom distriktet Västjämtland. Om lämplig stipendiat ej finns inom Västjämtland skall stipendiet tilldelas någon i Jämtland. Stipendiet utdelas vid tidpunkt som styrelsenfinner lämplig. Styrelsen utser stipendiat. Stipendiets storlek skall vara ett belopp om högst avkastningen på förvaltat kapital. I detta belopp skall ingå eventuella avgifter för förvaltningen av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olle Olaussons Minnesfond
Organisationsnummer:893203-1969
Adress:
  • Jämtland-Härjedalens Skidförbund
  • Box 384
  • 831 25 Östersund
Telefonnummer:010-476 42 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:810 831 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS