ÄNDAMÅL

Att utdela ett eller flera belopp av 250 kronor till vid läroverket tjänstgörande lärare, som bidrag till studieresor under sommarferierna eller för annat ändamål som styrelsen kan finna lämpligt. Bidrag må upprepade gånger tilldelas samma lärare och styrelsen äger rätt att lämna bidrag till medlem av styrelsen. Enligt Kammarkollegiets beslut den 22 april 2008 får såväl avkastning som kapitalet användas för ändamålet, samt att stipendiebeloppets storlek kopplas till konsumentprisindex med basår 1980 för årlig uppräkning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olga och Gustav E Sandströms Donationsfond
Organisationsnummer:857500-5684
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:415 981 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS