ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen, sedan en tiondedel därav lagts till kapitalet, ställas till Karolinska sjukhusets barnkliniks förfogande att av barnklinikens chef utdelas till främjande av den vetenskapliga forskningen inom barnsjukdomarnas område. Ehuru min önskan är att med avkastningen i första hand tillgodoses forskningen rörande sockersjuka och hjärtsjukdomar hos barn, begränsar jag ändamålet avsiktligt icke mera än till den pediatriska forskningen, ty jag önskar att barnklinikchefen skall hava så fria händer som möjligt. Medlen kunna följaktligen disponeras exempelvis till forskarstipendier, bestridande av kostnader för inbjudna specialisters föreläsningar och undervisning, anskaffande av vetenskaplig utrustning, film, litteratur samt utgivande av vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. De må även reserveras för senare år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olga Dahls fond för främjande av pediatrisk forskning
Organisationsnummer:802007-6389
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS