ÄNDAMÅL

Att använda den disponibla avkastningen till mindre bemedlade eller sjuka äldre personer i församlingen. Minst hälften av de utdelade medlen skall utgå till äldre ensamstående kvinnor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olaus Petri Diakonala Fond
Organisationsnummer:875002-3981
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:402 882 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS