ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål skall vara att genom utgivande av stipendier främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt främja vetenskaplig forskning. Stipendier skall i första hand delas ut till personer tillhöriga i Sverige levande ointroducerad adlig släkt, vilken släkt vunnit inträde i Ointroducerad Adels Förening. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsens styrelse efter ansökan eller genom självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ointroducerad Adels Stipendiefond
Organisationsnummer:802411-7288
Adress:
  • Hans-Eric von der Groeben
  • Narvavägen 8
  • 115 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6605636
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS