ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att äga och förvalta fastigheten Svenamo 1:27 i Värnamo kommun, Jönköpings län, med därå uppförd kyrkobyggnad samt att med hjälp av till stiftelsen lämnade medel underhålla kyrkan och till kyrkan hörande inventarier. Stiftelsen skall vidare medverka till anordnande av gudstjänster och möten i kyrkan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ohs Kyrka
Organisationsnummer:828000-7694
Adress:
  • Centrumvägen 9
  • 331 73 Bor
Telefonnummer:0370-650024
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 740 314 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS