ÄNDAMÅL

Det avsatta kapitalet. vad som senare kan tillföras stiftelsen på olika sätt och avkastningen av medlen skall användas för * att främja och möjliggöra vård, rehabilitering och rekreation inom eller utom hemmet av * sjuka och behövande barn och deras familjer såväl inom som utom Sverige och utom eller inom Odd Fellows krets * genom direkta bidrag och understöd till personer eller organisationer, bidrag till medicinsk forskning och utveckling av behandlingsmetoder vid landets barnsjukhus, samt på annat sätt som styrelsen bedömer tjänligt. ”Dock får stiftelsens kapital ej nedbringas under ett belopp motsvarande tolv basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Odd Fellow – Ordens i Sverige Barnfond
Organisationsnummer:802407-4539
Adress:
  • Ordenskansliet
  • Västra Trädgårdsgatan 11A
  • 11153 Stockholm
Telefonnummer:08-53480430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS