ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i den stiftelsen tillhöriga fastigheten tomten nr 21 kvarteret Björken i Norrköping tillhandahålla i Norrköping verksamma Odd Fellowsamfund lokaler och inventarier för ordensverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Odd Fellow-huset i Norrköping
Organisationsnummer:825000-4879
Adress:
  • Vattengränden 9
  • 602 22 Norrköping
Telefonnummer:011-318847
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 493 046 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS