ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 13 mars 1902:”Mina Värdehandlingar utgöra en Donationsfongd, som deponeras till Karlstads allmänna elementarläroverk och af Lärarekollegiet förvaltas. – Räntan af denna donationsfond skall utgöra 2:ne stependier, till Minne af Mina Föräldrar O.F. Rydberg och hans hustru S.R. Rydberg, ett stependium skall kallas O.F. Rydbergs stependium och lemnas till en yngling af Vermelands Nation, Vitsordad för hedrande vandell, och som ämnar blifva Jurist. Det andra stependiet skall kallas S.R. Rydbergs stependium, och lemnas till en yngling af Wermlands Nation, vitsordad för hedrande vanell och som ämnar blifva Läkare. Räntesumman till dessa stependier skall dessa ynglingar äga rätt att uppbära i 3:ne på hvarandra följande år, och en lika stor penningsumma till hvar och en.”Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27: Medger att donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun och att minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen O F och S R Rydbergs stipendiefond
Organisationsnummer:873202-3240
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 519 201 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS